e-shop

Nejčastěji kladené dotazy

Připravili jsme pro vás základní odopovědi na otázky, které nám nejčastěji pokládáte. Jsou rozdělené pode typu chladičů a dále podle konkrétní oblasti, které se dotaz týká. Pokud odpověď na svůj dotaz nenajdete, budeme rádi, když nám ho pošlete prostřednictvím kontaktního formuláře. 

Mám dotaz

Kontaktní výčepní zařízení (suché chladiče) - obecné dotazy

Podle čeho mám vybírat výčepní zařízení?

Podle požadovaného výkonu, tedy podle počtu osob, který bude výčepní zařízení obsluhovat, případně podle počtu chlazených nápojů.

Jaký je rozdíl mezi SUCHÝM  a VODNÍM chladičem?

V suchém chladiči se chladí nápojová smyčka o smyčku chladící. Právě díky kontaktu těchto dvou smyček a speciálně navrženému thermobloku, ve kterém jsou tyto smyčky zabaleny, je kvalitně vychlazený nápoj do pár minut, bez potřeby dlouhého nachlazování.

Zatímco vodní chlazení mají přímo v sobě nádobu s vodou, kterou chladí uvnitř ponořená chladící smyčka. Díky tomu vzniká ledová banka následně chladící smyčku nápojovou.

Co označuje číslo v názvu chladiče (např. Pygmy 25/K)?

Průběžný výkon zařízení v litrech za hodinu.

Co znamená označení Green Line v názvu chladiče?

Zařízení s označením Green Line jsou chladiče s chladivem R290 a tomu uzpůsobeným systémem chlazení. Jedná se o ekologické chladivo díky kterému dosahují naše chladiče až o 5 % většího výkonu než předchozí verze s chladivem R134a.

Co označuje písmeno "/K" v názvu chladiče?

Označení "/K" značí vestavěný vzduchový kompresor pro tlakování.

Proč je někdy v názvu chladiče označení "/Kprofi"?

Výčepní zařízení s označením "/Kprofi" mají vestavěný vzduchový kompresor s možností regulace tlaku kompresoru. U některých "živějších" piv, převážně speciálů z minipivovarů, je potřeba tlak na kompresoru snížit nebo naopak zvýšit. Pivo pak lépe teče a nepění.

Co všechno potřebuji ke kontaktnímu výčepnímu zařízení?

K výčepnímu zařízení vždy potřebujete hadici vzduchovou (vnější průměr 8 mm), hadici nápojovou (vnější průměr 9,5 mm). Dále pak naražeč – dle potřebného typu bajonet, plochý nebo kombi, rychlospojky na naražeč F5/8x8 mm pro vzduch a F5/8x9,5 mm pro pivní vedení. V neposlední řadě pak sanitační adaptér pro základní čištění vodou.

K čemu je dobré mít výčepní zařízení s kompresorem? A co mám dělat, pokud ho v zařízení nemám?

Vestavěný vzduchový kompresor usnadňuje používání zařízení i jeho obsluhu. Umožňuje zařízení jednoduše přenést bez nutnosti mít k zařízení připravený externí vzduchový kompresor popřípadě tlakovou láhev. V případě, že máte zařízení bez vestavěného vzduchového kompresoru, nabízíme možnost dodatečné instalace do kontaktních zařízení. Pro více informací se na nás obraťte.

Kontaktní výčepní zařízení (suché chladiče) - chlazení nápojů

Co můžu zkontrolovat, pokud se zařízení nechce zapnout?

V první řadě zkontrolujte, zda je zařízení zapojené do elektrické sítě, následně zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté (zařízení se zapíná pootočením termostatu po směru hodinových ručiček).

Co mám dělat, pokud je nápoj teplý?

Pomocí termostatu na přední straně snižte teplotu (otočením termostatu po směru hodinových ručiček).

Za jak dlouhou dobu je nápoj v chladiči vychlazený?

Doba nachlazení u kontaktních chladičů je přibližně 10 minut.

Co se stalo, pokud po vypnutí chladícího okruhu ze zařízení neteče žádný nápoj?

Je možné, že vaše zařízení zamrzlo. Stává se to, když zařízení ihned zapnete bez vytočení prvního piva a dojde k zaplnění vedení v zařízení. Voda, která zde zbyla po předchozím proplachu tak zamrzne. Zařízení umístěte na pár hodin do teplé místnosti, mělo by rozmrznout a dále v pořádku fungovat. Pokud se tak nestane, kontaktujte naše servisní oddělení

Kontaktní výčepní zařízení (suché chladiče) - tlakování

Proč bych si měl koupit zařízení s integrovaným vzduchovým kompresorem?

Vestavěný vzduchový kompresor usnadňuje používání zařízení i jeho obsluhu. Umožňuje zařízení jednoduše přenést bez nutnosti mít k zařízení připravený externí vzduchový kompresor, případě tlakovou láhev. 

Co mám zkontrolovat, pokud integrovaný kompresor nezačal tlakovat?

Zkontrolujte, zda je zařízení zapojené do elektrické sítě, dále zda je vypínač kompresoru přepnutý do polohy “I” (vypínač je umístěný na zadní straně chladícího zařízení).

Co řídí spínání integrovaného vzduchového kompresoru a na jakou hodnotu je tlakování nastaveno?

Spínání vzduchového kompresoru řídí automatický tlakový spínač, který je nastaven na vypínací hodnotu 3,2 baru a hodnota zapnutí kompresoru je 2,8 baru.

Co mám dělat, pokud vzduchový kompresor tlakuje, ale nechce vypnout?

Zkontrolujte všechny spoje u hadic, zda někde neutíká vzduch z vedení. Můžete také zkusit zastřihnout konce hadic do roviny. Občas se, po delší době používání, konce hadic opotřebují a následně pak v rychlospojce netěsní. Kompresor proto běží stále, jelikož nedosáhne požadovaného tlaku.

Mám chlazení s integrovaným vzduchovým kompresorem, ale chtěl bych k tlakování použít jiný zdroj, je to možné?

Ano, použití vestavěného vzduchového kompresoru v zařízení není podmínkou. Vypnete ho pomocí samostatného vypínače na zadní straně zařízení. Následně můžete připojit jakýkoliv externí zdroj tlaku.

Kontaktní výčepní zařízení (suché chladiče) - čepování

Co můžu zkontrolovat, pokud nápoj nadměrně pění?

Zkontrolujte, zda není nápoj teplý. Pokud tomu tak je, snižte požadovanou teplotu. Pokud používáte externí zdroj tlakování, můžete zvýšit výstupní tlak.

Jak svoje zařízení vyčistím?

Pomocí sanitačního adaptéru můžete udělat základní proplach vodou (doporučujeme proplachovat po každém sudu). Pomocí sanitační sady zařízení kompletně vysanitujete jednoduše i v domácích podmínkách.

Pivo mi teče kolem hadice na napojení do chladícího zařízení. Jak to mám odstranit?

Uřízněte zhruba 1 až 2 cm hadice.

Lze vyměnit klasický kohout za pákový?

Ano, výměna kohoutu za jiný typ je možná. Pro změnu kohoutu je potřeba vyměnit i šroubení zabudované v zařízení. Doporučujeme využít služeb odborného servisu.

Vodní chladiče - obecné dotazy

Podle čeho mám vybírat výčepní zařízení

Je třeba sledovat několik faktorů. Výkon (výtoč), udávaný v litrech za hodinu (l/hod), dále počet smyček (nápojových okruhů), frekvenci použití (denně, pouze víkend, sezóna apod.) a umístění (pod barem, ve sklepě na stole), případně podle počtu míst k sezení (restaurace, zahrádka).

Jaký je rozdíl mezi VODNÍM a SUCHÝM chladičem?

Suchý chladič je jednodušší na obsluhu, nemusí se naplnit vodou a má rychlejší náběh chlazení po zapnutí. Naopak vodní může využít vychlazenou vodu k dochlazování nápojového vedení. Neobsahuje vzduchový kompresor.

Na jakém principu funguje VODNÍ chladič? A jaký je rozdíl mezi řadou AS a CWP?

Chladící okruh u vodního chlazení chladí vodu uvnitř tanku, kterým prochází nápojové smyčky. V těch se pomocí ledové vody nápoj vychladí na požadovanou teplotu. U vodního chlazení typu AS nejsou smyčky chladícího okruhu a nápojové v kontaktu, chlad přenáší ledová voda. U vodního chlazení typu CWP jsou chladící a nápojové smyčky v přímém kontaktu, chlazení je účinnější a má rychlejší náběh po zapnutí (vhodné do provozoven, kde není otevřeno denně)

Jaký je rozdíl mezi podstolovým a stolovým výčepním zařízením?

Vodní stolové má přímo na sobě umístěné výčepní kohouty. Vodní podstolové je nemá a je nutné propojit ho s výčepním stojanem (kohoutem).

Co znamená označení Green Line v názvu chladiče?

Varianta Green Line je řada ekologických chlazení, kde je použité chladivo R290. Tato chlazení mají o 20 % vyšší účinnost a o 20 % nižší spotřebu energie.

Co označuje číslo v názvu chladiče (např. AS-80 Green Line)?

Číslo v názvu řadí chlazení dle výkonu, tedy podle toho, kolik litrů chlazeného nápoje dokáže za ideálních podmínek připravit za 1 hodinu (AS-80 = max. 80l/h).

Co všechno potřebuji k tomu, abych mohl začít používat výčepní zařízení?

Tlakování (vzduchový bezolejový kompresor nebo tlakovou láhev s potravinářským plynem CO2/biogon + redukční ventil), naražeč na sudy, nápojové vedení (hadice/python), výčepní stojan (a stůl nebo pult, kam ho postavím), odkapní misku a JG spojky na propojení.

Vodní chladiče - chlazení nápoje

Co můžu zkontrolovat, pokud se zařízení nechce zapnout?

Zkuste zkontrolovat zapojení přívodního kabelu a funkčnost zásuvky. Dále zapojení kabelu od míchadla do chlazení, polohu hlavního vypínače a polohu termostatu na poloze „0“

Co mám dělat, pokud je nápoj teplý?

Přidat na intenzitě chlazení otočením kolečka termostatu ve směru hodinových ručiček. Pokud to nepomůže, tak demontovat horní víko chladiče a zkontrolovat, zda nejsou namrzlé nápojové smyčky a zda se točí vrtulka od míchadla (led musí být pouze na obvodu vodního tanku).

Za jak dlouhou dobu je nápoj v chladiči vychlazený?

U vodního chlazení řady AS je nápoj vychlazený od zapnutí za cca 90 minut a u řady CWP již za cca 15 minut.

Chlazení je naledované, ale nápoj teče stále teplý?

Pravděpodobně nefunguje cirkulace vody v tanku. Zkontrolujte funkci míchadla a jeho zapojení.

Co se stalo, pokud po vypnutí chladicího okruhu ze zařízení neteče žádný nápoj?

Nápojová smyčka pravděpodobně zamrzla. Vypněte chlazení, odpojte nápojové vedení a chlazení nechte roztát. Dále doporučujeme zkontrolovat zdroj tlakování, zda je funkční.

Co mám dělat když je zařízení příliš hlučné?

Zkontrolovat, zda se do vrtule ventilátoru nedostal nějaký předmět. Případně zkontrolovat míchadlo, zda není něčím zakryté nebo ucpané.

Vodní chladiče - tlakování

Čím mohu tlakovat?

Buď vzduchem – trvanlivost cca 2-3 dny, používá se bezolejový vzduchový kompresor. Nebo technickým plynem – trvanlivost cca 1-2 týdny. Nejčastěji se používá tlaková láhev s redukčním ventilem s potravinářským plynem CO2 nebo biogon. Pro nastavení rozdílných tlaků pivo/limo lze použít panel regulace tlaku.

Vodní chladiče - čepování

Co mám zkontrolovat, pokud nápoj nadměrně pění?

Zkontrolujte, zda je požadovaný nápoj dostatečně vychlazený, případně přidejte na intenzitě chlazení. Zkontrolujte také, zda ze sudu nestoupají v pivní hadici bublinky, v tomto případě je potřeba zvýšit tlak. Posledním aspektem, který může ovlivnit nadměrnou pěnivost, je čistota celého vedení.

Jak si mám svoje zařízení vyčistit?

Chlazení propláchněte vodou pomocí sanitačního adaptéru, který napojíte na vodovodní řád. To je možné i bez napojení na vodovodní řád pomocí sanitačního soudku, kterým provedete  i chemickou sanitaci. Samozřejmě můžete sanitaci také svěřit odborníkům.

Co dělat, když mi pivo teče kolem hadice na napojení do rychlospojky?

Hadici odpojte od rychlospojky, cca 2 cm odřízněte a znovu zapojte. Pokud se stav nezlepší, je nutná výměna rychlospojky (průchodky).

Ze zařízení neteče žádný nápoj, co mám dělat?

Postupně zkontrolujte zapojení hadic, polohu páky naražeče (je dole = naraženo), zda v nápojovém vedení nezůstala sanitační kulička po sanitaci, zda je v naražeči „torpédo“ otočené plochou dolů nebo zda nechybí klec nad sanitační kuličkou. Dále zkontrolujte, zda nezamrzlo nápojové vedení.

Jak daleko mohou být sudy od výčepního zařízení?

Vodorovně i desítky metrů, ale pouze 7 m výškových.

Nenašli jste odpověď na svou otázku?

Kontaktujte nás

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.